Ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τα δελτία δεδομένων ασφαλείας σας

Λογισμικό
SBLCore®

Το SBLCore αποτελεί την ιδανική λύση για όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δημιουργία και την αρχειοθέτηση των δελτίων δεδομένων ασφαλείας που απαιτούνται για όλες τις επικίνδυνες ουσίες και τα μείγματα.

Το λογισμικό περιλαμβάνει επίσης λειτουργίες για την ταξινόμηση της επικινδυνότητας των ουσιών και των μειγμάτων, τη δημιουργία και την υποβολή εκθέσεων PCN και τη δημιουργία κωδικών UFI και σχεδίων ετικετών.

SBLCore Green SBLCore Blue
Δελτία δεδομένων ασφαλείας με το SBLCore

Δελτία δεδομένων ασφαλείας υπό έλεγχο

Μειώστε δραστικά τον χρόνο που απαιτείται για τη διαχείριση των δελτίων δεδομένων ασφαλείας σας. Το λογισμικό θα παρακολουθεί επίσης εάν όλα τα δελτία δεδομένων ασφαλείας σας είναι ακριβή και ενημερωμένα από άποψη νομοθεσίας.

Το SBLCore απευθύνεται σε όλους τους κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς και μεταγενέστερους χρήστες χημικών προϊόντων και μειγμάτων.

Δελτία δεδομένων ασφαλείας απλά και ευέλικτα

Δημιουργία δελτίων δεδομένων ασφαλείας με το λογισμικό SBLCore

Το SBLCore είναι διαισθητικό και προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε όταν εργάζεστε με δελτία δεδομένων ασφαλείας. Το λογισμικό είναι φιλικό προς τον χρήστη, με χαρακτηριστικά που εκτιμώνται τόσο από ειδικούς που ασχολούνται καθημερινά με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας όσο και από εντελώς αρχάριους χωρίς γνώση της νομοθεσίας.

01

Δελτία δεδομένων ασφαλείας

Δημιουργήστε ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας αρκετές φορές πιο γρήγορα. Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά μπορούν να αρχειοθετηθούν στο λογισμικό.

02

Βάση δεδομένων ουσιών

Το λογισμικό περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων ουσιών. Άλλες ουσίες μπορούν να εισαχθούν από τη βάση δεδομένων του ECHA ή μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας.

03

Δημιουργία μειγμάτων και μειγμάτων στο δικό τους μείγμα (MiM)

Στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας μπορούν να προστεθούν ουσίες και μείγματα. Στη συνέχεια, η συγκέντρωση των συστατικών υπολογίζεται αυτόματα.

04

Ταξινόμηση

Το λογισμικό υπολογίζει αυτόματα την ταξινόμηση του προϊόντος. Περιλαμβάνει επίσης μια έκθεση ταξινόμησης, η οποία περιγράφει τη διαδικασία υπολογισμού.

05

Φράσεις και μεταφράσεις

Το λογισμικό περιέχει μια βάση δεδομένων με φράσεις για μεμονωμένες χώρες. Μετατροπή εγγράφων σε άλλη γλώσσα με ένα μόνο κλικ.

06

PCN και UFI

Δημιουργήστε κωδικούς UFI, προετοιμάστε μια κοινοποίηση PCN στο λογισμικό και μεταφορτώστε τα όλα απευθείας στην πύλη του ECHA με ένα μόνο κλικ.

07

Δημιουργία ετικετών

Το λογισμικό προετοιμάζει ετικέτες με όλα τα απαραίτητα στοιχεία ή δημιουργεί οδηγίες για την προετοιμασία του δικού σας σχεδίου ετικέτας.

08

Αναθεώρηση

Λάβετε ειδοποίηση όταν το δελτίο δεδομένων ασφαλείας σας είναι ληγμένο. Η λειτουργία αναθεώρησης δημιουργεί στη συνέχεια ένα νέο έγγραφο με τις τελευταίες πληροφορίες.

Χώρες και γλώσσες

Το SBLCore είναι διαθέσιμο σε 27 γλώσσες

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του λογισμικού είναι ο αριθμός των γλωσσικών μεταλλάξεων και φράσεων που αντιστοιχούν στη νομοθεσία συνολικά 36 χωρών, κυρίως από την Ε.Ε. Μπορείτε να δημιουργήσετε φύλλα δεδομένων ασφαλείας για οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες με ένα μόνο κλικ.

Το ίδιο το περιβάλλον λογισμικού είναι επίσης διαθέσιμο σε 27 γλώσσες. Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τη γλώσσα της διεπαφής μόνοι σας.

Δείγματα δελτίων δεδομένων ασφαλείας
Δοκιμαστική έκδοση

Το SBLCore δωρεάν για 14 ημέρες

Έκδοση του SBLCore χωρίς δεσμεύσεις.

SBLCore Trial

Γιατί πρέπει να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό SBLCore

Νομοθετική διαβεβαίωση

Νομοθετική διαβεβαίωση

Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας ανταποκρίνεται στην ισχύουσα νομοθεσία

Εξοικονόμηση χρόνου

Εξοικονόμηση χρόνου

Σημαντική επιτάχυνση της εργασίας σε σύγκριση με τη χειροκίνητη δημιουργία δελτίων δεδομένων ασφαλείας

Πλήρης επισκόπηση

Πλήρης επισκόπηση

Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, τα δικαιολογητικά έγγραφα αποθηκεύονται σε ένα μέρος

Εκπαιδευτικά βίντεο λογισμικού

Το λογισμικό συνοδεύεται από εκπαιδευτικά βίντεο, τα οποία σας καθοδηγούν στις επιμέρους λειτουργίες του λογισμικού.

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας είναι απαραίτητα για πολλούς

Η νομοθεσία απαιτεί δελτία δεδομένων ασφαλείας οπουδήποτε πραγματοποιείται χειρισμός χημικών ουσιών ή μειγμάτων με οποιονδήποτε τρόπο. Πρέπει να παρέχετε ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας εάν είστε κατασκευαστής, μεταγενέστερος χρήστης, διανομέας ή εάν εισάγετε προϊόντα από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατασκευαστής και μεταγενέστερος χρήστης

Κατασκευαστής και μεταγενέστερος χρήστης

Εάν παρασκευάζετε ένα επικίνδυνο χημικό προϊόν ή μείγμα, θεωρείστε κατασκευαστής ή μεταγενέστερος χρήστης. Αποτελεί δική σας ευθύνη να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες και τους κινδύνους ενός προϊόντος στις αρχές, καθώς και να συμβουλεύετε τους πελάτες σας σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης των προϊόντων σας. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Το λογισμικό SBLCore σας βοηθάει τόσο στη δημιουργία δελτίων δεδομένων ασφαλείας και στην ταξινόμηση των προϊόντων, όσο και στον σχεδιασμό ετικετών και στην υποβολή εκθέσεων PCN.

Εμπορικός διανομέας

Εμπορικός διανομέας

Εάν αγοράσετε ένα προϊόν σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και το μεταβιβάσετε χωρίς τροποποίηση, τότε αποτελείτε διανομέα επικίνδυνης ουσίας ή μείγματος. Απαιτείται να προσκομίσετε δελτίο δεδομένων ασφαλείας που να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της χώρας-στόχος, χρησιμοποιώντας την ταξινόμηση του προϊόντος από το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προμηθευτή.

Το λογισμικό SBLCore θα σας βοηθήσει τόσο στη δημιουργία ενός δελτίου δεδομένων ασφαλείας όσο και στη μετάφρασή του στην κατάλληλη γλώσσα.

Εισαγωγέας

Εισαγωγέας

Εάν αγοράσετε ένα χημικό προϊόν από έναν προμηθευτή που βρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και το πουλήσετε στον ΕΟΧ, μετατρέπεστε σε εισαγωγέα επικίνδυνης ουσίας ή μείγματος. Εάν δεν έχετε στη διάθεσή σας κατάλληλο δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού από τον κατασκευαστή, πρέπει να προσκομίσετε δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού που να συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της χώρας εισαγωγής.

Το λογισμικό SBLCore θα σας βοηθήσει να εκπληρώσετε όλες τις υποχρεώσεις του εισαγωγέα που ορίζονται από τους κανονισμούς REACH και CLP.

Κατασκευαστής εκτός ΕΟΧ

Κατασκευαστής εκτός ΕΟΧ

Εάν είστε κατασκευαστής ή μεταγενέστερος χρήστης που παρασκευάζει επικίνδυνο χημικό προϊόν ή μείγμα και εδρεύετε εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), οι εισαγωγείς σας ενδέχεται να σας ζητήσουν να προσκομίσετε δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Το λογισμικό SBLCore σάς επιτρέπει να δημιουργείτε εύκολα δελτία δεδομένων ασφαλείας για τις χώρες του ΕΟΧ. Συνεπώς, το λογισμικό είναι επίσης κατάλληλο για πελάτες από την Κίνα, την Αμερική ή τον Καναδά που δεν βρίσκονται στον ΕΟΧ.

Οι πιο συνηθισμένες βιομηχανίες

Πού θα συναντήσετε τα δελτία δεδομένων ασφαλείας

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας βρίσκονται οπουδήποτε πραγματοποιείται χειρισμός χημικών ουσιών και μειγμάτων με οποιονδήποτε τρόπο.

Προϊόντα για ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Προϊόντα για ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

χρώματα και βερνίκια, στεγανωτικά, κόλλες, σοβάδες και μείγματα ασφάλτου

Προϊόντα για ΜΗΧΑΝΙΚΗ

λιπαντικά, έλαια, καλλυντικά και χημικά αυτοκινήτων, παρασκευάσματα για την απελευθέρωση σκουριάς και βιδών

Προϊόντα για ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Προϊόντα για ΓΕΩΡΓΙΑ

Προϊόντα για ΓΕΩΡΓΙΑ

βιομηχανικά λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα

ΟΙΚΙΑΚΑ προϊόντα

απορρυπαντικά, σκόνες πλύσης, αποσμητικά χώρου και αρώματα

ΟΙΚΙΑΚΑ προϊόντα
Προϊόντα για ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

Προϊόντα για ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

χημεία νερού πισίνας, επεξεργασία νερού ενυδρείου, επεξεργασία πόσιμου νερού

Προϊόντα για ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑ

τσιγάρα μίας χρήσης, υγρά αναπλήρωσης για ηλεκτρονικά τσιγάρα

Προϊόντα για ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΣΙΓΑΡΑ

Είναι το SBLCore η κατάλληλη επιλογή για εσάς;

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας

Αναφορά

Τι λένε οι πελάτες μας για εμάς

COLORLAK

"Στην εταιρεία μας εργαζόμαστε καθημερινά με μεγάλο αριθμό δελτίων δεδομένων ασφαλείας, που επεξεργαζόμαστε για εκατοντάδες χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, ημικατεργασμένα προϊόντα, είδη επικαλύψεων και δομικών υλικών, συμπεριλαμβανομένων χρωμάτων. Χαρακτηριστική είναι επίσης και η σχετική πολυπλοκότητα των συνταγών. Χάρη στο πρόγραμμα SBLCore, δεν εξοικονομούμε σημαντικά μόνο το χρόνο που απαιτείται για τη σύνταξη κάθε δελτίου δεδομένων ασφαλείας, αλλά επιπλέον αυτό συμβαίνει και σε ένα απλό, σαφές και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον. Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη δυνατότητα αποθήκευσης σε διαφορετικές μορφές, ή την εξαγωγή XML για άμεση αποστολή ειδοποίησης στον διακομιστή του Υπουργείου Υγείας (CHLaP)."

Hradilová Alena

COLORLAK

ŠKODA AUTO

«Κατά την έρευνα λύσης σχετικά με την ανάγκη κατάρτισης των δελτίων δεδομένων ασφαλείας και την διαχείρισή τους βασίστηκα στο λογισμικό SBLCore. Το SBLCore το εφαρμόζαμε μάλλον ως αποθεματική και επικουρική λύση για τη λειτουργικότητα, αλλά γρήγορα αποδείχθηκε, ότι αποτελεί σημαντικό εργαλείο, μέσω του οποίου μπορούμε να δημιουργούμε δελτία δεδομένων ασφαλείας ολόκληρης της συλλογής των γνήσιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ŠKODA. Με τη βοήθειά του καταφέραμε να αντέξουμε στις επιθεωρήσεις στους εξωτερικούς εισαγωγείς και έτσι να μην εμποδιστεί η πώληση. Χρησιμοποιούμε 18 γλωσσικούς εντοπισμούς. Εφόσον ο χρήστης γνωρίζει, τι χρειάζεται, και γνωρίζει πώς να το επιτυγχάνει, το SBLCore του είναι καλός βοηθός.»

Ing. Tadeáš Narovec

ŠKODA AUTO

SBLCore logo

Προσφέρουμε λύσεις για τη δημιουργία και τη διαχείριση δελτίων δεδομένων ασφαλείας. Αφήστε εμάς να ασχοληθούμε με τη συνολική διαχείριση που σχετίζεται με τη δημιουργία, την ταξινόμηση και την αρχειοθέτηση των δελτίων δεδομένων ασφαλείας. Το λογισμικό SBLCore έχει σχεδιαστεί για όλους τους κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς και διάφορους χρήστες χημικών προϊόντων και μειγμάτων.

Χρειάζεστε συμβουλές;

Μείνετε σε επαφή

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Τσεχική Δημοκρατία

ΑΦΜ: 04278968
ΑΦΜ: CZ04278968

Kontakt

Τηλέφωνο: +420 731 390 417

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.5.8

Χρησιμοποιούμε cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών μας ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε περιεχόμενο σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.

Περισσότερα για τα cookies ×
Λειτουργικά cookies
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή λειτουργία του. Θα εξασφαλίσει τη σωστή εμφάνιση της σελίδας, θα επιτρέψει την υποβολή εντύπων και παρόμοιες απαραίτητες λειτουργίες. Αυτά τα τεχνικά cookie δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
Cookie Τομέα Εγκυρότητα Περιγραφή Επεξεργαστής
sblcore_cc www.sblcore.gr 1 έτος Αποθηκεύει τη συγκατάθεση του χρήστη για τη χρήση cookies. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.gr Περίοδος σύνδεσης Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την περίοδο σύνδεσης του χρήστη. SBLCore s.r.o.
Αναλυτικά cookies
Χρησιμοποιούμε αναλυτικά cookies για να αξιολογήσουμε την απόδοση του ιστότοπού μας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να παρακολουθούμε τον αριθμό των επισκέψεων, τις πηγές επισκεψιμότητας και τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπό μας - για παράδειγμα, ανακαλύπτουμε ποιες πληροφορίες αναζητούν και ποιες πληροφορίες είναι πιο σημαντικές για αυτούς. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπο και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.
Cookie Τομέα Εγκυρότητα Περιγραφή Επεξεργαστής
_ga www.sblcore.gr 2 χρόνια Αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των χρηστών. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.gr 2 χρόνια Αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των χρηστών. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.gr 2 χρόνια Αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των χρηστών. Google
Cookies μάρκετινγκ
Τα cookies μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για την προβολή σχετικών διαφημίσεων με βάση τις προτιμήσεις σας. Αυτό το εξατομικευμένο περιεχόμενο, που χρησιμοποιείται από τους συνεργάτες μας, μπορεί να εμφανίζεται σε διάφορους ιστότοπους. Εάν δεν επιλέξετε αυτά τα cookies, ο αριθμός των διαφημίσεων δεν θα αλλάξει, αλλά δεν θα είναι πλέον προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας.
Cookie Τομέα Εγκυρότητα Περιγραφή Επεξεργαστής
_gcl_au www.sblcore.gr 3 μήνες Χρησιμοποιεί το Google AdSense για να πειραματιστείτε με την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Google