Λογισμικό SBLCore

Δημιουργήστε και διαχειριστείτε εύκολα τα δελτία δεδομένων ασφαλείας σας

Το SBLCore είναι ένα λογισμικό που απλοποιεί όλη τη γραφειοκρατία που σχετίζεται με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Χαίρει εκτίμησης από κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς χημικών προϊόντων και μειγμάτων. Κάντε τη διαδικασία αυτή γρήγορη και απλή σε σύγκριση με τη χειροκίνητη επεξεργασία του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

Γιατί να επιλέξετε το SBLCore; Ελαχιστοποιήστε τα λάθη στα δελτία δεδομένων ασφαλείας, εξοικονομήστε χρόνο που θα ξοδεύατε για την αναζήτηση νομοθετικών αλλαγών και λάβετε διαβεβαιώσεις σχετικά με τη νομοθεσία. Συν τοις άλλοις, τα έγγραφά σας δεν θα χαθούν ποτέ, καθώς δημιουργείται ασφαλές αντίγραφο ασφαλείας.

SBLCore Blue

Ομοιόμορφα κατανεμημένο κόστος με προπληρωμή από 1 μήνα. Η συνδρομή περιλαμβάνει ήδη ενημερώσεις που διασφαλίζουν τη νομοθετική ακρίβεια.

SBLCore Green

Μια εφάπαξ αγορά άδειας χρήσης λογισμικού. Περιλαμβάνονται οι πρώτες 12 μήνες ενημερώσεων και στη συνέχεια μπορείτε να αγοράσετε οποιεσδήποτε πρόσθετες ενημερώσεις.

Δοκιμαστική έκδοση

Το SBLCore δωρεάν για 14 ημέρες

Δοκιμάστε τη δωρεάν έκδοση του λογισμικού SBLCore χωρίς δεσμεύσεις.

Η δοκιμαστική έκδοση δεν αναβαθμίζεται αυτόματα σε συνδρομή. Μπορείτε να παραγγείλετε τη συνδρομή σας απευθείας στον ιστότοπό μας ή επικοινωνώντας με το sales@sblcore.com.

SBLCore Trial
 • Το λογισμικό σάς ενημερώνει για τον αριθμό των ημερών που απομένουν μέχρι το τέλος της δοκιμαστικής σας περιόδου.
 • Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας που δημιουργείτε στη δοκιμαστική έκδοση θα μεταφερθούν στην πλήρη έκδοση κατόπιν αιτήματος.

Ορισμένες λειτουργίες είναι περιορισμένες σε σύγκριση με την πλήρη έκδοση:

 • Δεν διατίθεται εξαγωγή δελτίου δεδομένων ασφαλείας
 • Το έγγραφο φέρει υδατογράφημα
 • Τα επιλεγμένα τμήματα είναι περιορισμένα
Γιατί πρέπει να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το λογισμικό SBLCore

Βασικά οφέλη του λογισμικού SBLCore

Αυτόματες λειτουργίες

Διασφάλιση αυτόματης ταξινόμησης προϊόντων, αυτοματοποιημένη συμπλήρωση φράσεων

Διαισθητικό περιβάλλον

Φιλικό προς τον χρήστη, διαισθητικό και εύκολο στη χρήση λογισμικό

Υποστήριξη και κατάρτιση

Δωρεάν υποστήριξη μέσω e-mail και τηλεφώνου, διαθέσιμο ευρύ φάσμα επιλογών κατάρτισης

Γλωσσική ικανότητα

Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 36 χώρες και 27 γλώσσες.

Βασικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά λογισμικού SBLCore

Το λογισμικό SBLCore προσφέρει μια ευρεία ποικιλία λειτουργιών για τη διευκόλυνση όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δημιουργία και τη διαχείριση των δελτίων δεδομένων ασφαλείας. Βελτιώνουμε συνεχώς τη διαδικασία, ενημερώνοντας τις τρέχουσες λειτουργίες και δημιουργώντας νέες.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δημιουργία δελτίων δεδομένων ασφαλείας

Δημιουργήστε γρήγορα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Απλά συμπληρώστε τις βασικές πληροφορίες και το λογισμικό θα υπολογίσει την ταξινόμηση του προϊόντος και θα συμπληρώσει το κείμενο σε όλες τις ενότητες με βάση τις προκύπτουσες δηλώσεις επικινδυνότητας. Ο επεξεργαστής του δελτίου δεδομένων ασφαλείας επιτρέπει την προσθήκη του αριθμού UN ως μέρος της ADR, του αριθμού καταλόγου και της κατηγορίας αποθήκευσης.

Τα δημιουργημένα δελτία δεδομένων ασφαλείας και τα υποστηρικτικά έγγραφα μπορούν εύκολα να αρχειοθετηθούν στο λογισμικό, να εξαχθούν σε αρχεία .pdf, .xlsx και .docx ή σε ένα ειδικό αρχείο .sbl που έχει σχεδιαστεί για την κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ των χρηστών του λογισμικού SBLCore.

Ταξινόμηση

Αυτόματη ταξινόμηση και έκθεση ταξινόμησης

Με βάση το ποσοστό των επιμέρους συστατικών στο μείγμα και τις τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές πληροφορίες τους, το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα τη σωστή ταξινόμηση. Η αυτόματη ταξινόμηση περιλαμβάνει μια έκθεση ταξινόμησης.

Η έκθεση ταξινόμησης περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα υπολόγισε την ταξινόμηση του μείγματος και παραθέτει τα δεδομένα υπολογισμού. Ο υπολογισμός περιλαμβάνει επίσης την εξαγωγή της εκτίμησης της οξείας τοξικότητας (ΑΤΕ) και μερικούς επαναϋπολογισμούς των περιβαλλοντικών κινδύνων. Ο υπολογισμός της επικινδυνότητας ενός μείγματος χρησιμοποιεί συνοπτικούς τύπους για την αξιολόγηση των προσθετικών επιδράσεων των ουσιών.

Ουσίες

Βάση δεδομένων ουσιών και δημιουργία ιδιόκτητων ουσιών

Το λογισμικό περιέχει μια βάση δεδομένων ουσιών με εναρμονισμένη ταξινόμηση σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού CLP και ουσιών που πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες για τα όρια έκθεσης στο περιβάλλον εργασίας.

Εάν η ουσία δεν υπάρχει στη βάση δεδομένων, μπορείτε είτε να τη δημιουργήσετε είτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο προς τη βάση δεδομένων του ECHA από την οποία οι πληροφορίες για την ουσία μπορούν εύκολα να εισαχθούν και να επεξεργαστούν, εάν απαιτείται.

Εφόσον υπάρχει αίτημα πελάτη, μπορούμε επίσης να ετοιμάσουμε μια εξατομικευμένη βάση δεδομένων ουσιών.

PCN και UFI

Κοινοποίηση κέντρου δηλητηριάσεων και μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου

Για τον εξορθολογισμό των εργασιών σας, το λογισμικό μπορεί να δημιουργήσει ένα αρχείο στην κατάλληλη μορφή, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να μεταφορτωθεί απλά στην πύλη του ECHA. Για να εξαλειφθεί η χρονοβόρα, χειροκίνητη ολοκλήρωση της υποβολής, το λογισμικό σάς ειδοποιεί για όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτούνται.

Ο κωδικός UFI είναι ένα από τα υποχρεωτικά στοιχεία της κοινοποίησης PCN. Με τη βοήθεια του ενσωματωμένου προγράμματος παραγωγής UFI, ένας UFI δημιουργείται απλά με βάση τον αριθμητικό κωδικό τύπου και τον αριθμό μητρώου ΦΠΑ της εταιρείας. Ο κωδικός UFI ενσωματώνεται στη συνέχεια στην ετικέτα και στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Αναθεώρηση

Έλεγχος τρέχουσας εγκυρότητας και αναθεωρήσεις

Εξάλειψη των χρονοβόρων αναζητήσεων για νομοθετικές αλλαγές. Στον κατάλογο των δελτίων δεδομένων ασφαλείας τα ξεπερασμένα έγγραφα επισημαίνονται με τη λειτουργία «φωτεινού σηματοδότη». Ανταποκρίνεται στην ανάγκη αλλαγής της μορφής και επικαιροποίησης των απαιτήσεων ταξινόμησης.

Το πορτοκαλί φως επισημαίνει τα δελτία δεδομένων ασφαλείας με μορφή που λήγει ή που περιέχουν ουσία που θα επαναταξινομηθεί. Το κόκκινο χρώμα υποδεικνύει δελτία δεδομένων ασφαλείας που είναι σε άκυρη μορφή ή περιέχουν ουσία με ξεπερασμένη ταξινόμηση.

Στη συνέχεια, η λειτουργία αναθεώρησης ενημερώνει το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, δημιουργώντας ένα αντίγραφο του δελτίου δεδομένων ασφαλείας με τις τρέχουσες πληροφορίες και αρχειοθετεί το αρχικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Μεταφράσεις και φράσεις

Μετατροπή γλώσσας και αυτοματοποίηση φράσεων

Η λειτουργία αυτόματης φράσης επιφέρει σημαντική απλούστευση στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας, καθώς αντλεί πληροφορίες από την τελική ταξινόμηση του προϊόντος και συμπληρώνει τις φράσεις που λείπουν με βάση αυτές τις πληροφορίες. Οι αυτόματες φράσεις συμμορφώνονται με την πιο πρόσφατη εθνική νομοθεσία της εκάστοτε χώρας. Δεν είναι μια απλή αμφιμονοσήμαντη μετάφραση. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργήσουν τις δικές τους ειδικές φράσεις.

Με ένα μόνο κλικ, το δελτίο δεδομένων ασφαλείας μπορεί εύκολα να μεταφραστεί σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες του λογισμικού.

Ετικέτες

Σχεδιασμός ετικέτας και διατυπώσεις

Αν δυσκολεύεστε με τη δημιουργία ετικετών και η συγγραφή ενός υποχρεωτικού κειμένου είναι μια άχαρη εργασία για εσάς, θα εκτιμήσετε τη λειτουργία επεξεργασίας ετικετών. Το SBLCore θα δημιουργήσει μια ετικέτα, θα συμπεριλάβει το υποχρεωτικό κείμενο και θα την προετοιμάσει σε φιλικές προς εκτύπωση μορφές. Το έγγραφο μπορεί να αποθηκευτεί σε μορφή pdf, docx και png.

Δημιουργήστε οδηγίες για ένα στούντιο γραφιστικής από τις πληροφορίες που έχετε συγκεντρώσει στο σύστημα. Εκτός από το υποχρεωτικό κείμενο, ανάλογα με το μέγεθος της συσκευασίας, οι οδηγίες καθορίζουν επίσης το μέγεθος των συμβόλων και ολόκληρης της ετικέτας.

Δημιουργία δελτίων δεδομένων ασφαλείας

Δημιουργήστε γρήγορα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Απλά συμπληρώστε τις βασικές πληροφορίες και το λογισμικό θα υπολογίσει την ταξινόμηση του προϊόντος και θα συμπληρώσει το κείμενο σε όλες τις ενότητες με βάση τις προκύπτουσες δηλώσεις επικινδυνότητας. Ο επεξεργαστής του δελτίου δεδομένων ασφαλείας επιτρέπει την προσθήκη του αριθμού UN ως μέρος της ADR, του αριθμού καταλόγου και της κατηγορίας αποθήκευσης.

Τα δημιουργημένα δελτία δεδομένων ασφαλείας και τα υποστηρικτικά έγγραφα μπορούν εύκολα να αρχειοθετηθούν στο λογισμικό, να εξαχθούν σε αρχεία .pdf, .xlsx και .docx ή σε ένα ειδικό αρχείο .sbl που έχει σχεδιαστεί για την κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ των χρηστών του λογισμικού SBLCore.

Αυτόματη ταξινόμηση και έκθεση ταξινόμησης

Με βάση το ποσοστό των επιμέρους συστατικών στο μείγμα και τις τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές πληροφορίες τους, το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα τη σωστή ταξινόμηση. Η αυτόματη ταξινόμηση περιλαμβάνει μια έκθεση ταξινόμησης.

Η έκθεση ταξινόμησης περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα υπολόγισε την ταξινόμηση του μείγματος και παραθέτει τα δεδομένα υπολογισμού. Ο υπολογισμός περιλαμβάνει επίσης την εξαγωγή της εκτίμησης της οξείας τοξικότητας (ΑΤΕ) και μερικούς επαναϋπολογισμούς των περιβαλλοντικών κινδύνων. Ο υπολογισμός της επικινδυνότητας ενός μείγματος χρησιμοποιεί συνοπτικούς τύπους για την αξιολόγηση των προσθετικών επιδράσεων των ουσιών.

Βάση δεδομένων ουσιών και δημιουργία ιδιόκτητων ουσιών

Το λογισμικό περιέχει μια βάση δεδομένων ουσιών με εναρμονισμένη ταξινόμηση σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού CLP και ουσιών που πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες για τα όρια έκθεσης στο περιβάλλον εργασίας.

Εάν η ουσία δεν υπάρχει στη βάση δεδομένων, μπορείτε είτε να τη δημιουργήσετε είτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο προς τη βάση δεδομένων του ECHA από την οποία οι πληροφορίες για την ουσία μπορούν εύκολα να εισαχθούν και να επεξεργαστούν, εάν απαιτείται.

Εφόσον υπάρχει αίτημα πελάτη, μπορούμε επίσης να ετοιμάσουμε μια εξατομικευμένη βάση δεδομένων ουσιών.

Κοινοποίηση κέντρου δηλητηριάσεων και μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου

Για τον εξορθολογισμό των εργασιών σας, το λογισμικό μπορεί να δημιουργήσει ένα αρχείο στην κατάλληλη μορφή, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να μεταφορτωθεί απλά στην πύλη του ECHA. Για να εξαλειφθεί η χρονοβόρα, χειροκίνητη ολοκλήρωση της υποβολής, το λογισμικό σάς ειδοποιεί για όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες που απαιτούνται.

Ο κωδικός UFI είναι ένα από τα υποχρεωτικά στοιχεία της κοινοποίησης PCN. Με τη βοήθεια του ενσωματωμένου προγράμματος παραγωγής UFI, ένας UFI δημιουργείται απλά με βάση τον αριθμητικό κωδικό τύπου και τον αριθμό μητρώου ΦΠΑ της εταιρείας. Ο κωδικός UFI ενσωματώνεται στη συνέχεια στην ετικέτα και στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Έλεγχος τρέχουσας εγκυρότητας και αναθεωρήσεις

Εξάλειψη των χρονοβόρων αναζητήσεων για νομοθετικές αλλαγές. Στον κατάλογο των δελτίων δεδομένων ασφαλείας τα ξεπερασμένα έγγραφα επισημαίνονται με τη λειτουργία «φωτεινού σηματοδότη». Ανταποκρίνεται στην ανάγκη αλλαγής της μορφής και επικαιροποίησης των απαιτήσεων ταξινόμησης.

Το πορτοκαλί φως επισημαίνει τα δελτία δεδομένων ασφαλείας με μορφή που λήγει ή που περιέχουν ουσία που θα επαναταξινομηθεί. Το κόκκινο χρώμα υποδεικνύει δελτία δεδομένων ασφαλείας που είναι σε άκυρη μορφή ή περιέχουν ουσία με ξεπερασμένη ταξινόμηση.

Στη συνέχεια, η λειτουργία αναθεώρησης ενημερώνει το δελτίο δεδομένων ασφαλείας, δημιουργώντας ένα αντίγραφο του δελτίου δεδομένων ασφαλείας με τις τρέχουσες πληροφορίες και αρχειοθετεί το αρχικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Μετατροπή γλώσσας και αυτοματοποίηση φράσεων

Η λειτουργία αυτόματης φράσης επιφέρει σημαντική απλούστευση στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας, καθώς αντλεί πληροφορίες από την τελική ταξινόμηση του προϊόντος και συμπληρώνει τις φράσεις που λείπουν με βάση αυτές τις πληροφορίες. Οι αυτόματες φράσεις συμμορφώνονται με την πιο πρόσφατη εθνική νομοθεσία της εκάστοτε χώρας. Δεν είναι μια απλή αμφιμονοσήμαντη μετάφραση. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργήσουν τις δικές τους ειδικές φράσεις.

Με ένα μόνο κλικ, το δελτίο δεδομένων ασφαλείας μπορεί εύκολα να μεταφραστεί σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες του λογισμικού.

Σχεδιασμός ετικέτας και διατυπώσεις

Αν δυσκολεύεστε με τη δημιουργία ετικετών και η συγγραφή ενός υποχρεωτικού κειμένου είναι μια άχαρη εργασία για εσάς, θα εκτιμήσετε τη λειτουργία επεξεργασίας ετικετών. Το SBLCore θα δημιουργήσει μια ετικέτα, θα συμπεριλάβει το υποχρεωτικό κείμενο και θα την προετοιμάσει σε φιλικές προς εκτύπωση μορφές. Το έγγραφο μπορεί να αποθηκευτεί σε μορφή pdf, docx και png.

Δημιουργήστε οδηγίες για ένα στούντιο γραφιστικής από τις πληροφορίες που έχετε συγκεντρώσει στο σύστημα. Εκτός από το υποχρεωτικό κείμενο, ανάλογα με το μέγεθος της συσκευασίας, οι οδηγίες καθορίζουν επίσης το μέγεθος των συμβόλων και ολόκληρης της ετικέτας.

Χώρες και γλώσσες

Το SBLCore είναι διαθέσιμο σε 27 γλώσσες

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του λογισμικού SBLCore είναι η δημιουργία δελτίων δεδομένων ασφαλείας για συνολικά 36 χώρες, κυρίως από την ΕΕ. Το λογισμικό περιέχει έτοιμες φράσεις για όλες τις διαθέσιμες γλώσσες.

Με ένα μόνο κλικ, μεταφράζετε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας σε μία από τις γλώσσες 36 χωρών. Εάν οι φράσεις πρέπει να ακολουθούν τη νομοθεσία, η μετάφραση δεν είναι κυριολεκτική. Οι μοναδικές φράσεις προσαρμόζονται ώστε να ακολουθούν τη νομοθεσία της χώρας.

Προστίθενται συνεχώς άλλες γλωσσικές εκδόσεις και μεμονωμένα κράτη.

Το ίδιο το περιβάλλον λογισμικού είναι επίσης διαθέσιμο σε 27 γλώσσες. Η γλώσσα διεπαφής μπορεί να αλλάξει εύκολα από τον χρήστη.

Δείγματα δελτίων δεδομένων ασφαλείας

Πώς λειτουργεί το λογισμικό SBLCore

Εκπαιδευτικά βίντεο λογισμικού

First Steps in SBLCore play

Τα βίντεο απλά περιγράφουν κάθε βήμα εργασίας στο λογισμικό. Είναι διαθέσιμα στους πελάτες μας ως εισαγωγή στο λογισμικό και ως χρήσιμος συνεχής πόρος. Θα βρείτε οδηγίες για το πώς να ξεκινήσετε να εργάζεστε στο λογισμικό, πώς να δημιουργήσετε ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας, πώς λειτουργούν οι μεταφράσεις και πώς να εξάγετε τα αποτελέσματα στην πύλη PCN.

Υποστήριξη SBLCore

Κατάρτιση, συμβουλές και εκπαιδευτικά βίντεο

Είμαστε υπερήφανοι για την υποστήριξη πελατών - μόνο αφοσιωμένο προσωπικό με γνώση της νομοθεσίας και του λογισμικού επικοινωνεί με τους πελάτες μας.

Το ίδιο το λογισμικό είναι πολύ διαισθητικό και περιλαμβάνει λεπτομερή εγχειρίδια.

Αρχική εκπαίδευση

Χάρη στο απλό και διαισθητικό λογισμικό και την αρχική κατάρτιση, το SBLCore μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά όχι μόνο από ειδικούς επιχειρήσεων αλλά και από καταρτισμένο προσωπικό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Εξειδικευμένη υποστήριξη

Στείλτε e-mail στην ομάδα υποστήριξής μας, η οποία αποτελείται από ειδικούς που είναι έτοιμοι να λύσουν γρήγορα οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή ζήτημα ενός χρήστη.

Ένα απλό εγχειρίδιο

Ένα σαφές και απλό εγχειρίδιο λογισμικού περιλαμβάνεται σε κάθε εγκατάσταση του SBLCore ώστε οι χρήστες του προγράμματος να το έχουν στη διάθεσή τους όποτε το χρειάζονται.

Τακτικές ενημερώσεις

Οι ενημερώσεις του προγράμματος δεν εξασφαλίζουν μόνο την τεχνική σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία, αλλά κυρίως εγγυώνται τη νομοθετική ακρίβεια των χρησιμοποιούμενων δεδομένων.

Πρόσθετες υπηρεσίες

Η υποστήριξη και οι συμβουλές αποτελούν σημαντικό μέρος των υπηρεσιών μας. Εκτός από την τυπική υποστήριξη πελατών μας, προσφέρουμε επίσης πρόσθετες υπηρεσίες που θα σας βοηθήσουν να εργαστείτε με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Κατάρτιση στο λογισμικό SBLCore

Επιτρέψτε μας να σας παρουσιάσουμε τα χαρακτηριστικά του λογισμικού SBLCore και να σας διδάξουμε πώς να εργάζεστε αποτελεσματικά με αυτό.

Δημιουργία κατάρτισης στα δελτία δεδομένων ασφαλείας

Σε αυτή την κατάρτιση θα σας διδάξουμε πώς να δημιουργήσετε ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας στο λογισμικό SBLCore.

Κατάρτιση στη δημιουργία SDS με ανάμειξη τύπων

Θα προετοιμάσουμε τις πρώτες ύλες για την ανάμιξη του δικού σας προϊόντος και θα δημιουργήσουμε ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας με βάση το σκεύασμα.

Απλή εγκατάσταση και διαχείριση λογισμικού

Πύλη πελατών

Αναπόσπαστο μέρος του λογισμικού είναι η πρόσβαση στην πύλη πελατών όπου μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των ρυθμίσεων του λογισμικού και να τις τροποποιήσετε ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Διαχείριση συνδρομής

Δείτε την κατάσταση της συνδρομής σας και τις ενεργές υπηρεσίες εδώ. Οι συνδρομές μπορούν να τερματιστούν και να ενεργοποιηθούν ξανά ανά πάσα στιγμή.

Τιμολόγια και διαχείριση του τρόπου πληρωμής

Στην ενότητα τιμολόγηση θα βρείτε όλα τα εκδοθέντα τιμολόγια που μπορείτε να κατεβάσετε προς διευκόλυνσή σας. Διαχειριστείτε τις μεθόδους πληρωμής σας και εδώ.

Διαχείριση χρηστών και χωρών

Είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση συγκεκριμένων χωρών στην πύλη πελατών, ανάλογα με τις ανάγκες. Η διαχείριση χρηστών επιτρέπει την προσθήκη ή την αφαίρεση χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κωδικών πρόσβασης.

Επικοινωνία με την υποστήριξη

Επικοινωνήστε γρήγορα με την υποστήριξη πελατών χρησιμοποιώντας μια φόρμα που έχει ήδη προσυμπληρωμένα τα στοιχεία σας. Η επικοινωνία θα πραγματοποιείται μέσω e-mail.

Ενδιαφέρεστε για το λογισμικό SBLCore;

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας

Για ποιον είναι κατάλληλο το λογισμικό;
Το λογισμικό έχει σχεδιαστεί για όσους χειρίζονται χημικές ουσίες και μείγματα με οποιονδήποτε τρόπο και πρέπει να δημιουργήσουν δελτία δεδομένων ασφαλείας για αυτά ή να μετατρέψουν τα δελτία δεδομένων ασφαλείας που έχουν στην κατοχή τους σε άλλη γλώσσα.
Ποιος μπορεί να εργαστεί στο λογισμικό;
Ως αποτέλεσμα του φιλικού προς τον χρήστη και διαισθητικού περιβάλλοντος, το λογισμικό είναι κατάλληλο όχι μόνο για όσους έχουν εμπειρία στη δημιουργία δελτίων δεδομένων ασφαλείας, αλλά και για αρχάριους χωρίς γνώση της νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα.
Σε τι μπορεί να βοηθήσει το λογισμικό;
Το SBLCore είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα δελτίο δεδομένων ασφαλείας σε 27 γλώσσες, καθώς και να σχεδιάσετε ετικέτες, να δημιουργήσετε έναν κωδικό UFI και να σας κοινοποιήσει στην πύλη PCN. Το λογισμικό διασφαλίζει επίσης την αρχειοθέτηση όλων των δελτίων δεδομένων ασφαλείας και των συνοδευτικών εγγράφων τους και παρακολουθεί τη νομοθετική ακρίβεια και την τρέχουσα εγκυρότητα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η αυτόματη ταξινόμηση των προϊόντων, την οποία το λογισμικό υπολογίζει από τα δεδομένα εισόδου.
Τι περιλαμβάνει το λογισμικό;
Το λογισμικό περιέχει μια βάση δεδομένων ουσιών με εναρμονισμένη ταξινόμηση σύμφωνα με το παράρτημα VI του κανονισμού CLP και ουσιών που πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες για τα όρια έκθεσης στο περιβάλλον εργασίας. Περιλαμβάνεται επίσης μια λειτουργία αναζήτησης ουσιών στον ECHA, η οποία επιτρέπει την εισαγωγή μιας ουσίας απευθείας από τη βάση δεδομένων του ECHA στη βάση δεδομένων του λογισμικού. Περιέχει επίσης μια βάση δεδομένων των διαθέσιμων εθνικών ορίων έκθεσης. Το λογισμικό περιλαμβάνει επίσης μια βάση δεδομένων με φράσεις σε όλες τις διαθέσιμες γλωσσικές εκδόσεις.
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το λογισμικό SBLCore;

Δείτε τις συχνές ερωτήσεις των πελατών μας και τις απαντήσεις μας.

Για σχολεία και εκπαιδευτικούς

SBLCore Edu

Δωρεάν άδεια χρήσης λογισμικού για μαθητές και εκπαιδευτικούς των επιλέξιμων σχολείων για σκοπούς διδασκαλίας και μελέτης. Το SBLCore Edu έχει τις ίδιες ιδιότητες με το SBLCore Blue, δεν μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς. Η εξαγωγή δεδομένων είναι περιορισμένη.

Η επιχείρησή σας είναι πολύ μικρή και δεν θα μπορούσε να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητες του λογισμικού ή δεν έχετε την ικανότητα να ασχοληθείτε μόνοι σας με τα δελτία δεδομένων ασφαλείας;

Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία δημιουργίας δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Δεν χρειάζονται μακροχρόνιες μελέτες σχετικές με τη νομοθεσία και ανησυχίες για πιθανά λάθη. Προσφέρουμε επαγγελματική επεξεργασία των δελτίων δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δημιουργία τους. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη για 36 χώρες σε 27 γλώσσες.

Οι πελάτες μας

Γίνετε μέλος σε περισσότερες από 750 εταιρείες που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας με απόλυτη ικανοποίηση.

 • Škoda logo
 • Colorlak logo
 • Stachema logo
 • PrgAero logo
 • Baumit logo
 • Hexpol logo
 • Severochema logo
 • Mol logo
SBLCore logo

Προσφέρουμε λύσεις για τη δημιουργία και τη διαχείριση δελτίων δεδομένων ασφαλείας. Αφήστε εμάς να ασχοληθούμε με τη συνολική διαχείριση που σχετίζεται με τη δημιουργία, την ταξινόμηση και την αρχειοθέτηση των δελτίων δεδομένων ασφαλείας. Το λογισμικό SBLCore έχει σχεδιαστεί για όλους τους κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς και διάφορους χρήστες χημικών προϊόντων και μειγμάτων.

Χρειάζεστε συμβουλές;

Μείνετε σε επαφή

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Τσεχική Δημοκρατία

ΑΦΜ: 04278968
ΑΦΜ: CZ04278968

Kontakt

Τηλέφωνο: +420 731 390 417

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.5.8

Χρησιμοποιούμε cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών μας ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε περιεχόμενο σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.

Περισσότερα για τα cookies ×
Λειτουργικά cookies
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή λειτουργία του. Θα εξασφαλίσει τη σωστή εμφάνιση της σελίδας, θα επιτρέψει την υποβολή εντύπων και παρόμοιες απαραίτητες λειτουργίες. Αυτά τα τεχνικά cookie δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
Cookie Τομέα Εγκυρότητα Περιγραφή Επεξεργαστής
sblcore_cc www.sblcore.gr 1 έτος Αποθηκεύει τη συγκατάθεση του χρήστη για τη χρήση cookies. SBLCore s.r.o.
Fly www.sblcore.gr Περίοδος σύνδεσης Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την περίοδο σύνδεσης του χρήστη. SBLCore s.r.o.
Αναλυτικά cookies
Χρησιμοποιούμε αναλυτικά cookies για να αξιολογήσουμε την απόδοση του ιστότοπού μας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να παρακολουθούμε τον αριθμό των επισκέψεων, τις πηγές επισκεψιμότητας και τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπό μας - για παράδειγμα, ανακαλύπτουμε ποιες πληροφορίες αναζητούν και ποιες πληροφορίες είναι πιο σημαντικές για αυτούς. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιστοποιήσουμε τον ιστότοπο και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.
Cookie Τομέα Εγκυρότητα Περιγραφή Επεξεργαστής
_ga www.sblcore.gr 2 χρόνια Αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των χρηστών. Google
_ga_0FGL9THVGW www.sblcore.gr 2 χρόνια Αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των χρηστών. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ www.sblcore.gr 2 χρόνια Αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των χρηστών. Google
Cookies μάρκετινγκ
Τα cookies μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για την προβολή σχετικών διαφημίσεων με βάση τις προτιμήσεις σας. Αυτό το εξατομικευμένο περιεχόμενο, που χρησιμοποιείται από τους συνεργάτες μας, μπορεί να εμφανίζεται σε διάφορους ιστότοπους. Εάν δεν επιλέξετε αυτά τα cookies, ο αριθμός των διαφημίσεων δεν θα αλλάξει, αλλά δεν θα είναι πλέον προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά σας.
Cookie Τομέα Εγκυρότητα Περιγραφή Επεξεργαστής
_gcl_au www.sblcore.gr 3 μήνες Χρησιμοποιεί το Google AdSense για να πειραματιστείτε με την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης σε ιστότοπους που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Google